· 

Kruit is kruit...?

Als je de schietresultaten van de laatste jaren (voor Corona uiteraard) over de gehele OLS Federatie bekijkt dan is dat eigenlijk om te huilen.

Amper 49 A-zestallen van de 150 starters die t nog presteren om op het OLS die 2 x 18 punten (36) te halen om door te kunnen naar de volgende ronde, verhoudingsgewijs 1 op de 3 

Op het ZLF zijn dat 10 of 12 die dat nog halen,  1 op de 5 !!

Die paar kavelronden die er op volgen zullen we het al helemaal maar niet over hebben laat staan de persoonlijke kampioenschappen her en der....

 

Wat je dan het meeste hoort als excuus:

"We hebben de schutters niet meer" of "dat komt door de kogelvangers", enz.

 

Ieder zijn mening maar het heeft ons in ieder geval aan het denken gezet.

Oude- of nieuwe buksen, aluminium- of houten kolf maakt verder niet uit; ze hebben allemaal één factor gemeenschappelijk en dat is het kruit.

 

Het heeft ons aangezet om een heleboel testen te doen met meerdere Lady-buksen, verschillende hulzen en verschillende kruitsoorten en -merken.

Na vele, vele en nog veel meer dagen en uren testen voor de "hobby van anderen" met dank aan enkele die-hard hobbyisten kwamen ook de resultaten.

Eén bepaalde huls kwam bij de verschillende buksen steeds weer terug boven drijven met over het algemeen als kruit de BA10.

Komt er op neer dat we onze hulzen hebben aangepast en deze huls nu onze standaard huls is geworden.

 

Van verschillende schutterijen hebben we de eerder geleverde hulzen aangepast naar het nieuwe model.

Gaandeweg het testen ondervonden we dat kleine aanpassingen ook kleine verbeteringen lieten zien aan onze Lady-buksen.

 

Komt er op neer dat we intussen de meeste Lady-buksen hebben ge-update naar onze nieuwe standaard 2022 !!

 

Ook bij revisie c.q. upgraden van onze gekende buksen Model T ( met houten kolf ) is dezelfde techniek reeds toegepast !!